Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta


Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất.GỢI Ý LÀM BÀIMột số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất là:Từ nơi đây, những máy phay, máy tiện, máy khoan,... đã...
Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?GỢI Ý LÀM BÀISau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ, miền Bắc nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội và trở...
Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước?GỢI Ý LÀM BÀITừ nơi đây, những máy phay, máy tiện, máy khoan,... đã ra đời để phục vụ công...