Bài 21. Nhiệt năng


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Nhiệt năng: Nhiệt năng của vật là tổng đông năng của các phân tử cấu tạo nên vật.2. Các cách làm thay đổi nhiệt năng: Nhiệt nặng của một vật có thể thay đổi bằng hai...
Đề bàiCác em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên?Lời giải chi tiết- Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên nền bê tông khi...
Đề bàiCác em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giải để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt.Lời giải chi tiết- Đặt miếng đồng lên nắp một nồi nước đang sôi, sau...
Đề bàiNung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiXoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?Lời giải chi...
Đề bàiHãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài."Trong thí nghiệm về thả quả bóng rơi (H.21.1), mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao của nó lại giảm...