Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam t…


I. Phong trào Cần Vương bùng nổ1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ hiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần VươngVới các hiệp ước Hácmăng và Patơnốt, thực dân Pháp đã hoàn thành về...
II. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỉ XIX1. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)Bãi Sậy là vùng lau sậy rậm rạp thuộc các huyện Văn Lâm,...
Đề bàiPhong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiết dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 124, 125 để trả lời.Lời giải chi tiếtHoàn cảnh bùng nổ Phong trào Cần Vương:- Sau hai...
Đề bàiTóm lược diễn biến 2 giai đoạn của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX và rút ra đặc điểm của mỗi giai đoạn.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang...
Đề bàiTrình bày diễn biến của khởi nghĩa Bãi Sậy.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 128, 129 để trả lờiLời giải chi tiết- Trong những năm 1883 - 1885, địa bàn hoạt động...
Đề bàiMô tả cấu trúc của căn cứ Ba Đình.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 130 để trả lờiLời giải chi tiết* Cấu trúc của căn cứ Ba Đình:- Cứ điểm Ba Đình...
Đề bàiTrình bày diễn biến của khởi nghĩa Ba Đình.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 130, 131 để trả lờiLời giải chi tiếtDiễn biến khởi nghĩa Ba Đình:- Nghĩa quân Ba Đình có...
Đề bàiTóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 132, 133 để trả lờiLời giải chi tiếtDiễn biễn cuộc khởi nghĩa được chia làm...
Đề bàiTại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 131-133 để suy luận trả lờiLời giải...
Đề bàiTóm lược các giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa Yên Thế từ năm 1884 đến năm 1913.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 134, 135 để trả lờiLời giải chi tiếtHoạt...
Đề bàiCách tổ chức và chiến đấu của nghĩa quân Bãi Sậy có những điểm gì khác với nghĩa quân Ba Đình?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 128-131 để so sánh.Lời giải chi...
Đề bàiLập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vươngPhương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để lập bảng.Lời giải chi tiết*Bảng hệ thống kiến thức...
Đề bàiKhởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương chống Pháp?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để so sánhLời giải chi...