Bài 21. Quang hợp


Bằng thí nghiệm ta có thể xác định được:-   Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.-    Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.Quang hợp là quá trình lá cây...
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà...
Đề bàiThảo luận:- Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì?- Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?- Qua  thí nghiệm này ta rút...
Đề bàiThảo luận- Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao?- Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?- Có thể rút được kết luận...
Đề bàiLàm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?Lời giải chi tiết     + Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối 2 ngày.     + Dùng băng giấy...
Đề bàiTại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?Lời giải chi tiếtKhí ôxi trong nước ở bể cá rất ít, thả thêm rong vào bể để rong quang hợp...
Đề bàiVì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng?Lời giải chi tiếtPhải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng để lá có thể quang hợp, tạo ra tinh bột nuôi cây. BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiThảo luận:- Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?- Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết- Từ kết quả...
Đề bàiTừ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp.Lời giải chi tiếtQuang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt...
Đề bàiLá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?Lời giải chi tiếtLá cây sử dụng những nguyên liệu đế chế tạo tinh bột là:- Nước: rễ hút...
Đề bàiViết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp?Lời giải chi tiếtSơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp. Những yếu tố cần thiết cho quang hợp là:...
Đề bàiThân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây cảm nhận?...