Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn


Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh các thiết bị, máy móc, dụng cụ lao động bằng kim loại. Việc làm này nhằm mục đích gì? Giải thích.Trả lời              ...
Hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại và nêu một số biện pháp nhằm bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.Trả lời                - Những yếu tố ảnh...
Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học? Giải thích.Trả lời                      Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng hoá học do kim...
Cuốc, xẻng, đinh sắt, bản lề sắt ở các cửa hàng kim khí - điện máy thường được bôi một lớp dầu mỡ để làm gì? sắt, thép dùng trong xây dựng không bôi dầu mỡ, vì sao?Trả lời  ...
Các tấm tôn lợp nhà được làm từ sắt, vậy tại sao rất lâu mới bị gỉ?Trả lời                  Các tấm tôn rất lâu mới bị gỉ là do các tấm này được...
Vỏ đồ hộp làm bằng sắt, đựng các thức ăn có vị mặn (thịt, cá) hoặc vị chua (dứa, vải) tại sao không bị gỉ?Trả lời                 Vỏ đồ hộp đựng các thức ăn...
 Mệnh đề nào sau đây đúng?A. Sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hoá học của môi trường gọi là sự ăn mòn kim loại.B. Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại...
Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) kim loại nào sau đây?A. Ag ;                B. Cu ;              C. Pb ;         D. Zn.Trả lời        Đáp án...