Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh


Quan sát hình 1, em hãy cho biết: Chỉ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ và cho biết thành phố tiếp giáp những tỉnh nào?GỢI Ý LÀM BÀIThành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp những...
Quan sát hình 1, em hãy cho biết: Từ thành phố có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào?GỢI Ý LÀM BÀITừ thành phố có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại...
Hãy kể tên các sản phẩm công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh mà em biết.GỢI Ý LÀM BÀICác sản phẩm công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh mà em biết là: điện, luyện kim, cơ khí, điện tử,...
Chỉ vị trí, giới hạn của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hành chính Việt Nam. GỢI Ý LÀM BÀIThành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp những tỉnh:- Bà Rịa - Vũg Tàu- Đồng Nai- Bình Dương- Tây Ninh-...
Em hãy kể tên một số ngành công nghiệp chính, một số nơi vui chơi, giải trí của Thành phố Hồ Chí Minh. GỢI Ý LÀM BÀI1. Các sản phẩm công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh là: điện, luyện kim, cơ...