Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người


Đề bàiCâu 1 (3d): Trình bày cấu tạo, thành phần và động lực của dòng mạch rây?Câu 2 (2d): Em hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng “Ứ giọt trên lá”?Câu 3: (5d): Trình bày cơ chế hấp thụ...
Đề bàiCâu 1: Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?A. Chu trình crep -> Đường phân -> Chuổi chuyền êlectron hô hấp.B. Đường phân -> Chuổi chuyền êlectron hô hấp -> Chu trình crep.C. Đường phân ->...
Đề bàiCâu 1: Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:  A. Lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước).  B. Lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước).  C. Lực...
Đề bàiCâu 1: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?A.  Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào.B.  Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện.C.  Là dạng nước chứa...
Đề bàiCâu 1: Khi tế bào khí khổng trương nước thì:a/ Vách (mép ) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở ra.b/ Vách dày căng ra, làm cho vách mỏng căn theo nên khi...
Đề bàiCâu 1: Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?a/ Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng ôxy.b/ Quá trình khử CO2c/ Quá trình quang phân li nước.d/ Sự biến đổi...
Đề bàiCâu 1: Hô hấp ánh sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan:a/ Lục lạp, lozôxôm, ty thể.b/ Lục lạp Perôxixôm, ty thể.c/ Lục lạp, bộ máy gôn gi, ty thể. d/ Lục lạp, Ribôxôm, ty thể.Câu...
Đề bàiCâu 1: Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêuhoá ở người?a/ Ở ruột già có tiêu hoá cơ học và hoá học.b/ Ở dạ dày có tiêu...
Đề bàiCâu 1: Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?a/ Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng.b/ Dịch tiêu hoá được hoà loãng.c/ Ống tiêu hoá được phân hoá...
Đề bàiCâu 1: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:a/ Tế bào lông hútb/ Tế bào nội bìc/ Tế bào biểu bìd/ Tế bào vỏ.Câu 2: Đặc điểm cấu tạo...
Đề bàiCâu 1: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?a/ Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào.b/ Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện.c/ Là dạng nước chứa...
Đề bàiCâu 1: Khi tế bào khí khổng trương nước thì:A. Vách (mép ) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở ra.B. Vách dày căng ra, làm cho vách mỏng căn theo nên khi...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆM  (6,0 điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng:Câu 1: Tiêu hóa nội bào là quá trình phân hủy thức ăn xảy ra trong:A. Tế bào.    B. Trong túi tiêu hóa.      C. Ống tiêu hóa.    D....
Đề bàiCâu 1: Cho các kết luận sau:(1) Không gây độc hại đối với cây trồng, vật nuôi. (2) Không độc nông phẩm và ô nhiễm môi trường. (3) Cung cấp các nguyên tố khoáng với hàm lượng rất lớn mà...
Đề bàiHoàn thành bảng kết quả đo một số chỉ tiêu sinh lí của mỗi người Nhịp tim(nhịp / phút)Huyết áp tối đa (mmHg)Huyết áp tối thiểu (mmHg)Thân nhiệtTrước khi chạy tại chỗ    Ngay sau khi chạy    Sau khi nghỉ chạy 5 phút    Hãy...
Đề bàiCâu 1 (4d): Trình bày thành phần, cấu tạo và động lực của dòng mạch gỗ?Câu 2 (6d):  Macximop – Nhà Sinh lí thưc vật người Nga đã viết: “Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây” Em hãy giải thích câu nói trên?Lời giải chi tiếtCâu 1:- Cấu tạo: + Tế...