Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần


+ Giới thiệu mục tiêu tiết học:    - Nhận biết các linh kiện trên mạch lắp ráp.    - Mô tả được nguyên lý làm việc của mạch âm tần+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành:Bước 1: Tìm...