Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa – Địa…


Đề bàiQuan sát biểu đồ hình 55 SGK, trả lời các câu hỏi sau:- Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?  Yếu tố nào được biểu hiện theo đường? Yếu tố nào...
Đề bàiDựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau:Nhiệt độ (oC)Cao nhấtThấp nhấtNhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhấtTrị sốThángTrị...
Đề bàiTừ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.Lời giải chi tiếtNhận xét:- Nhiệt độ: sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và thấp nhất lớn, biên...
Đề bàiQuan sát hai biểu đồ hình 56, 57 SGK và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:Nhiệt độ và lượng mưaBiểu đồ của địa điểm ABiểu đồ của địa điểm BTháng có nhiệt độ cao nhất là tháng...
Đề bàiTừ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?Lời giải...