Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa – Tập…


Đề bài Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nộia, Yêu cầu- Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội- Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưab, Hướng dẫn cách tiến hành:Bước...
Đề bàiQuan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A, B và trả lời các câu hỏi sau:a, Địa điểm ANhiệt độ cao nhất khoảng................, nhiệt độ thấp nhất khoảng ................ Trong năm có bao nhiêu tháng...