Bài 21: Tính theo công thức hóa học


Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, người ta thu được 0,40 g magie oxit. Em hãy tìm công thức hoá học đơn giản của magie oxit.GiảiSố mol nguyên tử Mg tham gia phản ứng:  \({{0,24}...
Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42 g thuỷ ngân clorua. Em hãy cho biết công thức hoá học đơn giản của thuỷ ngân clorua. Cho biết NTK của Hg = 200.GiảiSố mol nguyên tử...
Một loại oxit sắt có thành phần là: 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Em hãy cho biết:a)Công, thức phân tử của oxit sắt, biết công thức phân tử cũng chính là công...
Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:a)Công thức hoá học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hiđro là...
Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2- Hãy xác định:a) Khối lượng mol phân tử của urê.b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố trong phân đạm urê.c) Trong 2 mol phân tử urê...
Có những lượng chất sau:32 g Fe2O3 ; 0,125 mol PbO; 28 g CuO.Hãy cho biết:a) Khối lượng của mỗi kim loại có trong những lượng chất đã cho.b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi nguyên tố có...
Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua. Biết 2 nguyên tố kết hợp với nhau theo ti lệ khối lượng là 3 phần magie với 4 phần lưu huỳnh.a) Tim công...