Bài 21. Tính theo công thức hóa học


Đề bàiCông thức hóa học của một chất cho ta biết điều gì?Lời giải chi tiếtCông thức hóa học của một chất cho ta biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân...
Đề bàiLớp 8A có 45 học sinh. Trong đó, số học sinh nữ là 20 bạn. Em hãy cho biết số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh của lớp? Từ đó, em hãy...
Đề bàiMột loại phân đạm có công thức hóa học là NH4Cl. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố có trong phân đạm trên.Lời giải chi tiếtBước 1: Tìm khối lượng mol của hợp chất.\({M_{N{H_4}Cl}} = 14 +...
Đề bàiGiấm ăn ( axit axetic) có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố: 40%C, 6,67%H, 53,33%O. Biết khối lượng mol của axit axetic là 60g/mol. Hãy tìm công thức hóa học của hợp chất.Lời giải chi...
Đề bàiTrong những chất dùng làm phân bón hóa học (phân đạm) sau đây, chất nào có thành phần %N ( theo khối lượng) là cao nhất: KNO3, NH4NO3, (NH2)2CO.Lời giải chi tiếtTính phần trăm khối lượng N trong KNO3:\(\eqalign{ ...
Đề bàiHãy tìm công thức hóa học của hợp chất có thành phần các nguyên tố sau:a)  Hợp chất oxit sắt có khối lượng mol là 160 g/mol, thành phần các nguyên tố: 70%Fe, còn lại là O.b) Hợp chất...
Đề bàiMẫu quặng apatit ( chứa canxi photphat) có công thức hóa học Ca3(PO4)2. Hãy xác định:a) Khối lượng mol phân tử của canxi photphat.b) Thành phần phần trăm ( theo khối lượng ) các nguyên tố trong hợp chất.c)...
Đề bàiMột hợp chất khí X ( có mùi khai) có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,36%N, còn lại là H. Hãy tìm công thức hóa học của khí X, biết hợp chất X có tỉ khối...