Bài 21. Tính theo công thức hóa học


I. Lý thuyết cần nhớ:Các bước tiến hành:1. Biết công thức hóa hoc, tìm thành phần các nguyên tố:- tìm khối lượng mol của hợp chất.- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất=>...
Đề bàiTìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:a) CO và CO2;              b) Fe3O4 và Fe2O3;         c) SO2 và SO3.Lời giải chi tiếta)Hợp chất CO: %mC = \(\frac{M_{C}}{M_{CO}}\) . 100% = \(\frac{12}{28}\) . 100% = 42,8%%mO =...
Đề bàiHãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68%...
Đề bàiCông thức hóa học của đường là C12H22O11.a) Có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường?b) Tính khối lượng mol phân tử của đường.c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên...
Đề bàiMột loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g/mol. Oxit này có thành phần theo khối lượng là: 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hóa học của loại đồng oxit...
Đề bàiHãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng:- Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần.- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 5,88% H và 94,12% S.Phương pháp giải - Xem chi...