Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên


Đề bàiNêu những đặc điểm của quần thể ngẫu phối.Lời giải chi tiết-     Trong quần thể ngẫu phối có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá thể về mặt sinh sản (giữa đực và cái, giữa bố...
Đề bàiNêu nội dung cơ bản của định luật Hacđi-Vanbec và cho ví dụ minh hoạ. Khi ở trạng thái cân bằng di truyền thì cấu trúc di truyền của quần thể như thế nào?Lời giải chi tiết- Nội dung...
Đề bàiNêu ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định, luật Hacđi-Vanbec.Lời giải chi tiết*   Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec:Định luật Hacđi-Vanbec chỉ nghiệm đúng trong, những điều kiện nhất định đối với quần thể...
Đề bàiTrong một quần thể ngô (bắp), cây bạch tạng (aa) chiếm 0,0025 trong tổng số cá thể của quần thể. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể đó. Biết rằng quần thể ở trạng thái cân bằng...
Đề bàiMột số quần thể có cấu trúc di truyền như sau:a) 0,42 AA; 0,48 Ạa ; 0,10 aab) 0,25 AA ; 0,50 Aa ; 0,25 aac)  0,34 AA ; 0,42 Aa ; 0,24 aad)  0,01 AA; 0,18 Aa ;...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vìA. có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các...