Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 – 1945


Tháng 9 - 1939. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ở châu Âu, tháng 6 - 1940, quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp. Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức. Ở Viễn Đông, quân...
1. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 - 9 - 1940)Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút qua châu 11 Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân...
Đề bàiTình hình Việt Nam trong Chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì đáng chú ý?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 81, 82 để trả lời.Lời giải chi tiết1. Tình hình...
Đề bàiVì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 81, 82 để giải thích nguyên nhân.Lời giải...
Đề bàiBa cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương đã diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 82, 83, 84, 85 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiHãy nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 82, 83, 84, 85...
Đề bàiSưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đối với nhân dân ta thời kì này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTìm hiểu thông qua sách, báo, internet cùng...