Bài 21. Vùng đồng bằng Sông Hồng (Tiếp theo)


Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:a) Trong sản xuất lương thực vùng Đồng bằng sông Hồng có ưu thế nổi trội hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long vềA. diện tích                ...
Căn cứ vào nội dung cho sẵn dưới đây và kiến thức đã học, hãy viết một đoạn văn ngắn tóm tắt về hoạt động kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng.Cơ cấu kinh tế của vùng Đồng bằng...
Cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong nền kinh tế nước ta.Trả lời:Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong nền kinh tế nước ta là:-         Có vai trò quan trọng...
Cho bảng 21:Bảng 21. NĂNG SUẤT LÚA CẢ NĂM CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM(Đơn vị: tạ/ha)NămCả nướcĐổng bằng sông HồngĐồng bằng sông cửu Long199536,944,440,2200042, 455,242,3201053,459,254,7a) Vẽ biểu đồ thể hiện năng...