Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)


Đề bàiQuan sát kĩ hình 9 ở trang 29 và kết hợp với kiến thức đã học, em hãy:- Trình bày tình hình phát triển và phân bố các ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.- Hoàn thành...
Đề bàiDựa vào lược đồ trên kết hợp vốn hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những điều kiên thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng.Lời giải chi tiết- Là trung tâm...