Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống …


Đề bàiQuân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) và giành thắng lợi như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 170 – 172 để...
Đề bàiHãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 mục II, IV.2 bài...
Đề bàiBằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960) đã chuyển cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa...
Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ba nước Việt Nam, Lào, Camphuchia của thực dân Pháp, có sự giúp sức của đế quốc Mĩ.Thực hiện Hiệp định...
1.Hoàn cảnh cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954-1957)a) Hoàn cảnh cải cách ruộng đấtCăn cứ vào hoàn cảnh thực tế ở miền Bắc và yêu cầu về quyền lợi kinh tế,...
1.Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)Cách mạng miền Nam từ giữa năm 1954 chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ-Diệm, đòi thi...
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960)Giữa lúc cách mạng miền Nam-Bắc có những bước tiến quan trọng. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III.Đại...
1.Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền NamTừ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đinh Diệm bị thất bại, đế quốc Mĩ buộc phải chuyển sang thực hiện...
Đề bàiTình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 157, 158 để trả lời. Lời giải chi tiếtVới Hiệp định Giơ...
Đề bàiMiền Bắc đã đạt được thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 158 – 161 để trả lời. Lời...
Đề bàiCông cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk...
Đề bàiPhong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa...
Đề bàiPhong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch...
Đề bàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiMiền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1961 – 1965)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 166, 167...
Đề bàiNêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 168, 169 để...