Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý…


Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là: ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điêu kiện đó không giống nhau.Các chất hữu cơ và khí ôxi...
Đề bàiThảo luận:- Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới quang hợp?- Giải thích:+ Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày?+ Tại sao nhiều loại cây...
Đề bàiTrả lời các câu hỏi sau:- Khí oxi do cây xanh thải ra trong quá trình quang hợp cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào?- Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của...
Đề bàiNêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.Lời giải chi tiết-  Ánh sáng cần thiết cho quang hợp, nhưng nhu cầu ánh sáng của các loại cây khác nhau thì khác nhau. Có những cây ưa...
Đề bàiVì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?Lời giải chi tiếtNgười ta phải trồng cây đúng thời vụ là vì: các loại cây khác nhau có nhu cầu khác nhau về các  điều kiện ngoại cảnh. Cho nên,...
Đề bàiKhông có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì sao?Lời giải chi tiếtKhông có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất. Vì:   ...
Đề bàiLà một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh  địa phương?Lời giải chi tiết- Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng.- Tham gia chăm sóc bảo...