Bài 22 : Các đới khí hậu trên Trái Đất


Dựa vào hình 22, hãy cho biết:-    Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là gì.-    Đới ôn đới được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các...
Dựa vào những đặc điểm cho dưới đây, hãy điền tiếp các số và chữ vào các ô tương ứng trong bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng đới khí hậu( ví dụ như cách điền "Hai...
Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.a)   Bề mặt Trái Đất chia ra làm 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vòng đai nhiệt.ĐúngSai b)   Các đới khí hậu rất phức tạp, không hoàn toàn trùng khớp với...
Dựa vào góc chiếu sáng hoặc thời gian chiếu sáng, hãy cho biết:-    Vì sao hai chí tuyến được lấy làm giới hạn của đới nóng?-    Vì sao hai vòng cực được chọn là giới hạn vĩ độ cao nhất...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Đặc điểm bản chất của đường chí tuyến làa)   đường vĩ tuyến 23° 27’ của bán cầu Bắc và bán cầu Nam.b)   đường giới hạn của đới nóng.c)  ...