Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất


Đề bài- Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào. Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào...
Đề bàiDựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.Lời giải chi tiết- Hai đới khí hậu hàn đới nằm từ vòng cực Bắc (Nam) trở về cực Bắc (Nam).- Hai đới khí hậu ôn...
Đề bàiHãy xác định vị trí của đới nóng (nhiệt đới) dựa theo hình 58.Lời giải chi tiết
Đề bàiHãy xác định vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới) dựa theo hình 58.Lời giải chi tiết
Đề bàiHãy xác định vị trí của hai đới lạnh (hàn đới) dựa vào hình 58.Lời giải chi tiết
Đề bàiCác chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?Lời giải chi tiết- Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.- Các vòng cực là ranh...
Đề bàiNêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?Lời giải chi tiếtĐặc điểm của khí hậu nhiệt đới:- Là khu vực quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt...
Đề bàiNêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?Lời giải chi tiếtĐặc điểm của khí hậu ôn đới:- Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời và...
Đề bàiNêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?Lời giải chi tiếtĐặc điểm của khí hậu hàn đới:- Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất...