Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:Câu 1. Hội Nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương( 5-1941) diễn ra tạiA. Bắc Sơn ( Lạng Sơn)B. Đô Lương (...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Mặt trận Việt Minh bao gồm các tổ chức cuae công nhân và binh lính, lấy tên là hội phản đế.2, [...
Hãy nối thời gian với nội dung sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợpThời gianNội dung sự kiện1. Ngày 28-1-1941a, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập2. Từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941b, Tổng bộ Việt...
Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?Hướng dẫn làm bài:- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri.- Ở mặt trận Thái...
Sau hội nghị Ban Thường vụ Trung Ương Đảng, công tác chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa được tiến hành như thế nào?Hướng dẫn làm bài:Quá trình chuẩn bị về mọi mặt của Đảng ta cho sự thành công...