Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám …


Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba. Sau khi lần lượt đánh bại ba nước Pháp, Bỉ, Hà Lan và chiếm phần lớn lục châu Âu, tháng 6 - 1941, phát xít Đức mở cuộc...
1. Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 -1945)Vào đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nước Pháp được giải phóng, Chính phủ kháng chiến Đờ Gôn về Pa-ri.Ở Mặt trận Thái...
Đề bàiĐảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 86, 87 để suy luận trả lời. Lời giải chi tiết1....
Đề bàiTại sao Nhật phải đảo chính Pháp?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 89 lí giải.Lời giải chi tiếtSở dĩ Nhật phải đảo chính Pháp là do:- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế...
Đề bàiQuân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 89 để trả lời.Lời giải chi tiết- Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.-...
Đề bàiĐảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy phong trào cách mạng tiến tới?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 90 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiMặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật, cứu nước?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa trên những kiến thức đã học để rút ra nhận xét.Lời giải chi...