Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


1. Thuyết cấu tạo hoá học của Bút-lê-rốp gồm ba luận điểm chính.2. - Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những...
Đề bàiPhát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk - lớp 11- trang 97 để trả lờiLời giải chi tiết-Trong phân tử hợp chất hữu cơ,...
Đề bàiSo sánh ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo. Cho thí dụ minh hoạ.Lời giải chi tiết- Giống: Đều cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố...
Đề bàiThế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk - lớp 11- trang 100 và 101 để trả lờiLời giải chi tiết
Đề bàiChất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?A. CH4B. C2H4C. C6H6D. CH3COOHLời giải chi tiết Chỉ có CH4 là trong phân tử chỉ có liên kết đơn. Với các chất còn lại thì trong phân tử có...
Đề bàiNhững chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: Đồng đẳng là các chất có phân tử khối hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2Đồng phân...
Đề bàiViết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.Lời giải chi tiếtViết CTCT ứng với CTPT:C2H6O:     CH3-CH2-OH;        CH3 - O -CH3C3H60:     CH3-CH2-CHO;  ...
Đề bàiNhững công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất?Lời giải chi tiết(I); (III) và (IV) là cùng một chất. Đều có công thức là CH3CH2OH.(II) và (V) là cùng một chất, đều có công thức...
Đề bàiKhi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.b) Tính thành phần phần trăm...