Bài 22: Dẫn nhiệt


 Đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nào sẽ chóng sôi hơn?GiảiẤm nhôm sẽ chóng sôi hơn do nhôm là chất dẫn nhiệt tốt hơn đất
Tại sao về mùa lạnh khi sờ vào miếng đồng ta cảm thấy lạnh hơn khi sờ vào miếng gỗ? Có phải vì nhiệt độ của đồng thấp hơn của gỗ không?GiảiDo đồng dẫn nhiệt tốt hơn nên ta thấy...
Một hòn bi chuyến động nhanh va chạm vào một hòn bi chuyển động chậm hơn sẽ truyền một phần động năng của nó cho hòn bi này và chuyển động chậm đi trong khi hòn bi chuyên động chậm...
Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu củaA. chất rắn                                        B. chất khí và chất lỏngC. chất khí                                            D. chất...
Bản chất của sự dẫn nhiệt làA. sự truyền nhiệt độ từ vật này đến vật khácB. sự truyền nhiệt năng từ vật này đến vật khácC. sự thực hiện công từ vật này lên vật khácD. sự truyền động năng của...
Sự dẫn nhiệt chỉ có thể xảy ra giữa hai vật rắn khiA. hai vật có nhiệt năng khác nhauB. hai vật có nhiệt nãng khác nhau, tiếp xúc nhauC. hai vật có nhiệt độ khác nhauD. hai vật có nhiệt độ...
Để giữ nước đá lâu chảy, người ta thường để nước đá vào các hộp xốp kín vìA. hộp xốp kín nên dẫn nhiệt kémB. trong xốp có các khoảng không khí nên dẫn nhiệt kémC. trong xốp có các khoảng...
Về mùa hè ở một số nước Châu Phi rất nóng, người ta thường mặc quần áo trùm kín cả người, còn ở nước ta về mùa hè người ta lại thường mặc quần áo ngắn. Tại sao?Giải:Mùa hè ở...
Tại sao vào mùa hè, không khí trong nhà mái tôn nóng hơn trong nhà mái tranh; còn về mùa đông, không khí trong nhà mái tôn lại lạnh hơn trong nhà mái tranhGiảiDo mái tôn dẫn nhiệt tốt hơn...
Tại sao muốn giữ cho nước chè nóng lâu, người ta thường để ấm vào giỏ có chèn bông, trấu hoặc mùn cưa?GiảiVì bông, trấu và mùn cưa là những chất dẫn nhiệt kém
Hãy thiết kế một thí nghiệm dùng để so sánh độ dẫn nhiệt của cát và của mùn cưa với các dụng cụ sau đây:- cát ;- mùn cưa ;- hai ông nghiệm ;- hai nhiệt kế ;- một cốc...
Có hai ấm đun nước kích thước giống nhau, một làm bằng nhôm, một làm bằng đồng.a) Nếu đun cùng một lượng nước bằng hai ấm này trên những bếp tỏa nhiệt như nhau thì nước ở ấm nào sôi trước....
Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng?A. Đồng, nước, thủy tinh, không khí.B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí.C. Thủy tinh, đồng, nước, không khí.D. Không khí, nước,...
Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyềnA. từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.B. từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn. C. từ vật có nhiệt độ cao...
Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào?GiảiRót nước sôi vào cốc dày thì lớp...