Bài 22. Dòng điện trong chất khí


Khảo sát chỉ tiết cho thấy đặc tuyến vôn - ampe trên Hình 22.3 (SGK) có dạng đoạn thẳng ở gần gốc tọa độ (tức là với các trị số U rất nhỏ). Từ đó có thể rút ra kết...
Giải thích rõ hơn "tại sao khi Ub \(\le\) U < Uc, cường độ dòng điện giữ nguyên giá trị bằng IbhGiảiKhi Ub  \(\le \) U < Uc thì toàn bộ các êlectron phát xạ nhiệt đã chuyển động đến anôt...
Tại lúc có sét mặt đất lại tích điện để có thể xảy ra sự phóng điện giữa đám mấy tích điện và mặt đất?GiảiTheo nghiên cứu, đám mây dông được tích điện là do các điện tích bị phân...
Giải thích rõ hơn tác dụng của cột chống sét.GiảiCột chống sét do nhà vật lí người Mỹ, ông Fran-klin phát minh. Cột chống sét có hình dạng là một trụ sắt có đỉnh nhọn gắn trên nóc các toà...
Theo bạn, muốn tạo ra hồ quang điện tại sao ban đầu cần phải cho hai đầu thanh than chạm nhau?GiảiMuốn tạo ra hồ quang điện, lúc đầu người ta cho hai thanh than chạm vào nhau, dòng điện qua...
Chọn câu đúng.A. Dòng diện trong chất khí là dòng các ion.B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.C. Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện...
Nếu áp suất của khí trong ống bằng áp suất khí quyển thì có dòng điện chạy qua ống không? Tại sao?GiảiNếu áp suất của khí trong ống bằng áp suất khí quyển thì trong ống không hình thành được...