Bài 22. Dũa và khoan kim loại


Em hãy nêu những kỹ thuật cơ bản khi dũa kim loại?Hướng dẫn trả lời- Thao tác dũa:Khi dũa phải thực hiện hai chuyển động:* Một là đẩy dũa tạo lực cắt,khi đó hai tay ấn xuống, điều khiển lực...
Em hãy nêu cấu tạo của mũi khoan và kỹ thuật cơ bản khi khoan?Hướng dẫn trả lờiMũi khoan có 3 phần chính:Phần cắt,phần dẫn hướng và phần đuôi.Kĩ thuật khoan:Lấy dấu, xác định tâm lỗ cần khoan.Chọn mũi khoan...
Để đảm bảo an toàn khi dũa và khoan,em cần chú ý những điểm gì? Hướng dẫn trả lờiĐể đảm bảo an toàn khi khoan em cần chú ý những điểm sauKhông dùng mũi khoan cùn, không khoan khi mũi khoan...