Bài 22. Đường Trường Sơn


Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì?GỢI Ý LÀM BÀIHình 2 gợi cho em suy nghĩ: Người dân Việt Nam đồng lòng giúp đỡ, viện trợ  đồng bào miền Nam chiến đấu với quân xâm lược. Họ không quản...
Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?GỢI Ý LÀM BÀITrong kháng chiến chống Pháp, trên dãy núi Trường Sơn đã hình thành một đường dây giao liên Bắc - Nam. Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho...
Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?GỢI Ý LÀM BÀITính đến ngày đất nước thống nhất (30 - 4 - 1975), đường Trường Sơn đã...