Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa


Bài 3.46 trang 26 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy phân biệt khái niệm số oxi hóa và hóa trị của nguyên tố trong hợp chất hóa học.GiảiSố oxi hóa là điện tích nguyên tử với giả định hợp chất...
Bài 3.47 trang 26 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐiện hóa trị của các nguyên tố O, S (thuộc nhóm VIA) trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA đều là:A. 2-             ...
Bài 3.48 trang 26 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích điện hóa trị bằng 2- của oxi và lưu huỳnh trong các hợp chất với natri và viết công thức cấu tạo của phân tử.GiảiCác nguyên tố O và...
Bài 3.49 trang 26 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy cho biết số oxi hóa và cộng hóa trị của các nguyên tố Si, P, S, Cl trong các oxit cao nhất và trong hợp chất với khí hiđro.GiảiTheo quy...
Bài 3.50 trang 26 SBT Hóa học 10 Nâng caoTại sao một nguyên tố có thể có một số giá trị số oxi hóa? Giải thích bằng các giá trị số oxi hóa của S.GiảiCó thể xét giá trị số...
Bài 3.51 trang 26 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tử của nguyên tố photpho có Z = 15. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử; hãy giải thích các số oxi hóa của photpho?GiảiCấu hình electron nguyên tử của...
Bài 3.52 trang 26 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho các nguyên tố: Sn, Si, S, Sb, Sc, Se. Hãy sử dụng bảng tuần hoàn để xác định số oxi cao nhất và cho biết những nguyên tố nào có...
Bài 3.53 trang 26 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho các nguyên tố: Na, N, P, S, F, Si, As, Cl. Sử dụng bảng tuần hoàn để xác định các nguyên tố có cùng số oxi hóa trong hợp chất...