Bài 22. Lực Lo-ren-xơ


I. Lực Lo-Ren-Xơ1. Định nghĩa lực Lo-Ren-XơTa biết rằng dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron. Khi dây dẫn có dòng điện được đặt trong một từ trường, người ta giải thích lực...
Đề bài Khi nào lực Lo-ren-xơ bằng vectơ 0?Lời giải chi tiếtTa có\[f = \left| {{q_0}} \right|v.\sin \alpha \]\[f = \left| {{q_0}} \right|v.B.\sin \alpha \]\(f = 0\) khi \(\alpha  = 0\) hay 180o tức hạt mang điện chuyển động dọc theo đường...
Đề bàiXác định lực Lo-ren-xơ trên hình 22.4.Lời giải chi tiếtXác định lực Lo-ren-xơ theo quy tắc bàn tay trái:- Lòng bàn tay hứng vectơ B.- Do đây là hạt mang điện âm nên chiều từ cổ tay đến ngón...
Đề bàiHình 22.1 là quỹ đạo trong của một electron trong một mặt phẳng vuông góc với từ trường đều \(\overrightarrow B \). Xác định chiều của \(\overrightarrow B \)Lời giải chi tiếtÊlectron chuyển động trong từ trường theo quỹ...
Đề bàiTừ công thức \(R = \dfrac{{mv}}{{\left| {{q_0}} \right|B}}\), hãy tính chu kỳ của chuyển động tròn đều của hạt. Chứng tỏ chu kỳ đó không phụ thuộc vận tốc hạt (trong khi bán kính quỹ đạo tỉ lệ với...
Đề bàiLực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.Lời giải chi tiết- Lực Lo-ren-xơ là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường đó.Lực Lo-ren-xơ do từ trường có từ cảm...
Đề bàiPhát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.Lời giải chi tiếtQuy tắc: Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều v...
Đề bàiPhát biểu nào sau đây là sai?Lực Lo-ren-xơA. Vuông góc với từ trường.B. Vuông góc với vận tốc.C. Không phụ thuộc vào hướng của từ trường.D. Phụ thuộc vào dấu của điện tích.Lời giải chi tiếtChọn C.Lực Lo-ren-xơ \(f{\rm{...
Đề bàiPhát biểu nào sau đây là đúng?Hạt êlectron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường \(\overrightarrow{B}\) thì A. Hướng di chuyển thay đổi.B. Độ lớn của vận tốc thay đổi.C. Động năng thay đổi.D. Chuyển động không...
Đề bàiMột ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo laf bao nhiêu?A. \(\frac{R}{2}\). B. R.C....
Đề bàiSo sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.Lời giải chi tiếtLực điện song song \(\overrightarrow{E}\) còn lực Lo-ren-xơ vuông góc \(\overrightarrow{B}\).
Đề bài Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:a) Tốc độ của prôtôn.b) chu kì chuyển động của prôtôn.Cho mp = 1,672.10-27 kg. Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTrong một từ trường đều có \(\overrightarrow{B}\) thẳng đứng, cho một dòng các ion bắt đầu đi vào từ trường từ điểm A và đi ra điểm C, sao cho AC là \(\frac{1}{2}\) đường tròn trong mặt phẳng ngang. Các ion có cùng...