Bài 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐỂ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 -1973)


Hãy khoanh tròn chữ cái truớc ý đúng.1. Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam nước ta, Mĩ chuyển sang chiến lượcA. "Chiến tranh cục bộ".          C. "Đông Dương hoá...
Hãy so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) và "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965).- Giống nhau:- Khác nhau:Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965).Chiến tranh...
Hãy so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) và "Việt Nam hoá chiến tranh" (1969 - 1973) của đế quốc Mĩ.- Giống nhau:- Khác nhau:Chiến tranh cục...
Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp.Thời gianSự kiện  Lịch sử1. Ngày 5-8 -1964,2. Ngày 7-2-1965,3. Ngày 18-8-1965,4. Ngày 1 -11 -1968,5. Ngày 6-6-1969,6. Xuân Mậu Thân năm 1968,a) chiến thắng...
Trình bày ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.Trả lời:-  Làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ.-  Buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hoá” chiến tranh (tức thừa nhận...
Hãy nêu những thành tựu của miến Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973.Trả lời:- Nông nghiệp: khuyến khích sản xuất, chú trọng chăn...
Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau trên ba mặt: hoàn cảnh kí kết, nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch sử giữa Hiệp định Giơnevơ 1954 vế Đỏng Dương và Hiệp định Pari 1973 vế Việt Nam.a)...