Bài 22. Nhiệt kế – Nhiệt giai


1. Nhiệt kế- Để đo nhiệt đo, người ta dùng nhiệt kế- Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của các chất- Có nhiều lọi nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kế rượu,...
Đề bàiCó 3 bình đựng nước a, b, c ; cho thêm đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm.a) Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào...
Đề bàiCho biết, thí nghiệm vẽ ở hình 22.3 và hình 22.4 dùng để làm gì?Lời giải chi tiết- Thí nghiệm vẽ ở hình 22.3 dùng để xác định nhiệt độ của nước đang sôi là 1000C.- Thí nghiệm vẽ...
Đề bàiHãy quan sát rồi so sánh các nhiệt kế vẽ ở hình 22.5 về GHĐ, ĐCNN, công dụng và điền vào bảng 22.1.Lời giải chi tiết
Đề bàiCấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì?Lời giải chi tiếtNhiệt kế y tế có đặc điểm: Ống quản ở gần bầu đựng thuỷ ngân có một chỗ...
Đề bàiHãy tính xem 300C, 370C ứng với bao nhiêu 0F?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Trong thang nhiệt độ Xen - xi - út, nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, của hơi nước đang sôi là 1000C....