Bài 22. Nhiệt kế. Thang nhiệt độ


Bài 22.1. Nhiệt kế nào dưới đây có thể đùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy?A. Nhiệt kế rượu.    B. Nhiệt kế y tế.C. Nhiệt kế thủy ngân.D. Cả 3 nhiệt kế trên đều không...
Bài 22.2. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì:A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100°C.B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100°C.C. Rượu đông đặc ở nhiệt độ...
Bài 22.3. Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh?Trả lời:Thủy ngân (hoặc rượu)...
Bài 22.4. Hai nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thủy ngân như nhau, nhưng ống thủy tinh có tiết diện khác nhau. Khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì mực thủy ngân...
Bài 22.5. Trong một ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng 2.1.Hãy dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời gian này để chọn câu trả lời đúng cho các câu...
Bài 22.6. Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34°C và trên 42°C?Trả lời:Vì nhiệt độ cơ thế người chỉ vào khoảng từ 36°C đến 42°C.
Bài 22.7. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng. Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của:a) Bàn là.              ...
Bài 22.8. Chọn câu saiNhiệt kế thủy ngân dùng để đoA. nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động.B. nhiệt độ của nước đá đang tan.C. nhiệt độ khí quyển.D. nhiệt độ cơ thể người.Trả lời:Chọn ANhiệt kế thủy...
Bài 22.9. Hình vẽ nào trong hình 22.1 phù hợp với trường hợp nhiệt kế 1 được đặt vào một cốc đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào một cốc đựng nước lạnh.Trả lời:Chọn DHình vẽ D...
Bài 22.10. Lí do nào sau đây là một trong những lí do chính khiến người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước?A. Vì nước dãn nở vì nhiệt kém rượu.B. Vì nhiệt...
Bài 22.11. GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế vẽ ở hình 22.2 làA. 50°C và 1°CB. 50°C và 2°C.C. Từ 20°C đến 50°C và 1°C.D. Từ - 20°C đến 50°C và 2°CTrả lời:Chọn DGHĐ và ĐCNN của nhiệt kế vẽ...
Bài 22.12. Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2, không thể đo được nhiệt độ củaA. nước sông đang chảy.    B. nước uống.C. nước đang sôi.               D. nước đá đang tan.Trả lời:Chọn...
Bài 22.13. Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp...
Bài 22.14*. Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi được vào một ngày mùa đông.Thời gian (giờ)1471013161922Nhiệt độ (°C)1313131818201712a)...
Bài 22.15. Trong một phòng thí nghiệm, người ta dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ ở ngoài trời, trong phòng và trong tủ có đặt đèn sấy. Hình 22.4 vẽ đường biểu diễn sự biến thiên của nhiệt độ...