Bài 22. Ôn tập: Châu Á, Châu Âu


Hoàn thành thông tin về hai châu lục.GỢI Ý LÀM BÀI1. Châu Á– Diện tích: Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục. – Khí hậu: Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt đới đến ôn đới...