Bài 22. Ôn tập – VBT Địa lí 5


Điền vào lược đồ trống:a) Tê châu Á, châu Âu, Thái  Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng  Dương, Địa Trung Hải.b) Tên một số dãy núi: Hi-ma-lay-a, Trường Sơn, U-ran, An-pơ.Trả lời:
Chọn các ý trong khung sau đây và ghi vào chỗ trống (...) trong bảng phía dưới cho phù hợp.a) Rộng 10 triệu km2.b) Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.c) Có đủ các đới khí hậu:...