Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn


Muốn tổ chức tốt bữa ăn cần phải làm gì? Hướng dẫn trả lời Muốn tổ chức bữa ăn tốt, chúng ta cần phải:- Xây dựng trước thực đơn.- Lựa chọn các loại thực phẩm trong thực đơn.- Chế biến món ăn...
Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi xây dựng thực đơn?Hướng dẫn trả lờiThực đơn có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của từng bữa ăn Thực đơn phải đủ các loại món ă chính theo cơ cấu của bữa ăn Thực đơn phải đảm...
Trình bày cách sắp xếp bàn ăn và cách phục vụ trong các bữa tiệc,liên hoan?Hướng dẫn trả lời 1. Chuẩn bị dụng cụ: Căn cứ vào thực đơn và số người dự bữa để tính số bàn ăn và các loại bát,đĩa, đũa, li,cốc......