Bài 22: Silic và hợp chất của silic


Số oxi hóa thấp nhất của silic thể hiện ở hỗn hợp nào trong các chất sau:A. \(SiO\)                      B. \(Si{O_2}\)                     ...
Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau đây:Silic đioxit \( \to \) natri silicat \( \to \) axit silixic \( \to \) silic đioxit \( \to \)silicGiải               \(N{a_2}Si{O_3} + 2HCl \to 2NaCl...
Từ silic đioxit và các chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học để điều chế axit silixic.Giải 
 Natri florua dùng làm chất bảo quản gỗ được điều chế bằng cách nưng hỗn hợp canxi florua, sođa và cát. Viết phương trình hoa học để giải thích cách làm trên.Giải 
Khi đốt cháy hỗn hợp khí \(Si{H_4}\) và \(C{H_4}\) thu được một sản phẩm rắn cân nặng 6,00 g và sản phẩm khí. Cho sản phẩm đó đi qua dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) lấy dư thu được 30,00 g kết tủa.Xác...