Bài 22. Sóng điện từ


A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC1. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.2. Sóng điện từ là sóng ngang. Các vectơ \(\vec{E,}\vec{B},\vec{v}\) tại mỗi điểm luôn luôn tạo thành một tam diện thuận. (h22.1). Dao động của điện...
Đề bàiSóng điện từ và điện từ trường có gì khác nhau?Lời giải chi tiết- Sóng điện từ mang tính chất của sóng.
Đề bàiViết công thức liên hệ giữa bước sóng điện từ (λ) với tần số sóng (f)Lời giải chi tiết- Công thức: λ = cf(với c ≈ 3.108 m/s)
Đề bài Sóng điện từ là gì? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.Lời giải chi tiết- Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.- Đặc điểm của sóng điện từ:+ Sóng điện từ lan truyền...
Đề bài Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển?Lời giải chi tiết- Trong khí quyển, các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn không thể truyền đi xa. Khoảng cách tối đa của sự...
Đề bàiHãy chọn câu đúngNhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn phải là:A. Nhà sàn.B. Nhà lá.C. Nhà gạchD. Nhà bê tông.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiSóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây?A. Sóng dàiB. Sóng trungC. Sóng ngắnD. Sóng cực ngắn.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng Hình 22.2 trang 113 - SGK Vật Lí 12Lời giải...
Đề bàiTrong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện trường \(\vec{E}\), cảm ứng từ \(\vec{B}\) và tốc độ truyền sóng \(\vec{v}\) của một sóng điện từ?A. Hình 22.4aB. Hình 22.4bC. Hình 22.4cD. Hình 22.4dPhương pháp giải -...
Đề bàiTính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m, 31m, 41m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là  3. 108 m/s.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức: f = \(\frac{c}{\lambda }\) với c = 3....