Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế g…


Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XXBước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ...
Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triểnThắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác...
- Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại- Thuyết tương đối của An-be Anh-xtanh (Đức)- Năng lượng nguyên tử, lade, bán dẫn,…BaitapSachgiaokhoa.com 
- Việc ứng dụng những thành tựu của khoa học - kĩ thuật vào đời sống và sản xuất mang lại nhiều hiệu quả to lớn. Giúp cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần, làm cho...
Xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô, vì:- Tình trạng mù chữ ở nước Nga rất phổ biến: trước cách mạng, 3/4 dân số...
- Chiến tranh và hòa bình (L. Tôn-xtôi)- Bút ký người đi săn ( I.X. Turgeniev )- Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang (M. Sô-lô-khốp)- Cánh buồm đỏ thắm (A. Grin)- Thép đã tôi thế đấy (A-xtơ-rốp-xki)- …
- Nửa đầu thế kỉ XX, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học - kĩ thuật.+ Trong lĩnh vực Vật lí, sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt...
* Những thành tựu của nền văn hóa Xô viết:- Về giáo dục:+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học+ Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết+ Phát triển hệ...