Bài 22. Sự phát triển của khoa học- kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX


Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Thành tựu đặc biệt về Vật Lý mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX làđịnh luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượngthuyết vạn...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau1. [ ] Trong nửa đầu thế kỉ XX, loài người trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới đó là độc lực quan trọng...
Hãy nối ô tên nhân vật ở cột bên trái với thành tựu văn hoá, khoa học- kĩ thuật của thế giới và Liên Xô ở ô bên phải cho phù hợp.Hướng dẫn làm bài: Nối 1-B, 2-D, 3-C, 4-E,...
Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đầu thế kỉ XX còn có mặt trái như thế nào?Hướng dẫn làm bài:Cuộc cách mạng khoa học - kỹ...
Nền Văn Hoá Xô viết được hình thành và phát triển trên cơ sở nào?Hướng dẫn làm bài:Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triểnThắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho...