Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường


22.1 Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào?A. Tạo với kim nam châm một góc bất kì.B. Song song với kim nam châm.C. Vuông góc với kim nam...
22.6 Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?A. Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây bị nóng lên.B. Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng...