Bài 22: Thân máy và nắp máy


Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy.Trả lời:- Nhiệm vụ của thân máy: Dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống của động cơ.- Nhiệm vụ của nắp máy: + Tạo thành buồng cháy của động cơ.+...
Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí?Trả lời:- Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có áo  nước làm mát.- Thân xilanh...
Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cacte?Trả lời:Đối với cacte ướt thì sử dụng áo nước hay cánh tản nhiệt không đạt hiệu quả cao vì dầu nhờn truyền nhiệt kém. Khi...