Bài 22. Thành phố Cần Thơ


Quan sát hình 1, em hãy cho biết: Chỉ vị trí của Thành phố Cần Thơ trên lược đồ và cho biết thành phố tiếp giáp những tỉnh nào?GỢI Ý LÀM BÀIThành phố tiếp giáp những tỉnh:- Vĩnh Long- Đồng...
Quan sát hình 1, em hãy cho biết: Từ thành phố này có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào?GỢI Ý LÀM BÀITừ thành phố này có thể đi tới các tỉnh khác bằng...
Chỉ vị trí, giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính Việt Nam.GỢI Ý LÀM BÀIThành phố tiếp giáp những tỉnh:- Vĩnh Long- Đôgn Tháp- An Giang- Kiên Giang- Hậu Giang
Nêu những dẫn chứng cho thấy thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hoá và khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. GỢI Ý LÀM BÀI1. Trung tâm kinh tếThành phố Cần Thơ là trung...