Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa…


Đề bàiDựa vào bảng 22.1 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng Đồng bằng sông Hồng.Bảng 22.1. Tốc độ...
Đề bàiDựa vào biểu đồ đã vẽ được ở trang trước và kiến thức đã học, em hãy:- Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc sản xuất lương thực ở vùng Đồng bằng sông Hồng.- Nêu vai...