Bài 22. Tính theo phương trình hóa học


I. Lý thuyết cần nhớ:Các bước tiến hành:- Viết phương trình hóa học.- Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất=> Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia...
Đề bàiSắt tác dụng với axit clohiđric: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiLưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit (còn gọi là khí sunfurơ) có công thức hóa học là SO2.a) Viết phương trình hóa học của...
Đề bàiCó phương trình hóa học sau:CaCO3 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) CaO + CO2a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 để điều chế được 11,2 g CaO?b) Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 ?c) Nếu có 3,5 mol CaCO3 tham...
Đề bàia) Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học.b) Nếu muốn đốt cháy 20 mol CO thì phải dùng bao nhiêu mol CO2 để sau phản ứng người ta chỉ...
Đề bàiHãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A.Biết rằng:- Khí A có tỉ lệ khối đối với không khí là 0,552.- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75% C...