BÀI 22. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP


Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng sau về sản xuất lương thực:Trả lời:Tiêu chíSản xuất lương thựcVai trò+Cung cấp lương thực cho nhân dân, thức ăn cho chăn nuôi+Cung cấp nguyên...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích sự phân bố các vật nuôi chính ở nước taTrả lời:- Chăn nuôi lợn và gia cầm -Đàn lợn hơn 27 triệu...
Cho bảng số liệu sau:GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA THEO GIÁ THỰC TẾ GIAI ĐOẠN 1990-2010(Đơn vị: tỉ đồng)NămTổng sốChia raTrồng trọtChăn nuôiDịch vụ199020667163943701572199585508667941616825462000129141101044249603137200518321413475545097336220105402003967001351008400a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ...