Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp


Tỉ trọng của ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta từng bước tăng khá vững chắc. Xu hướng nổi bật là ngành chăn nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa, chăn nuôi...
Ngành trồng trọt hiện nay vẫn chiếm gần 75% giá trị sản xuất nông nghiệp.a)Sản xuất lương thựcỞ nước ta, việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm đảm bảo lương thực cho trên...
Đề bàiDựa vào hình 22, hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này.Lời giải chi tiếtNhận xét:- Về cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt...
Đề bàiHãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Đia lí Việt Nam) hai đồng bằng lớn của nước ta và các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miền Trung?Phương pháp giải -...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, hãy kể tên một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Kĩ năng đọc bản đồ và Atlat...
Đề bàiTại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta lại đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?Lời giải chi tiếtCác cây công nghiệp lâu năm ở nước ta lại đóng...
Đề bàiHãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta?Lời giải chi tiết- Ở nước ta, thức ăn cho chăn nuôi từ gồm 3 nguồn:+ Thức ăn tự nhiên (đồng cỏ): nước ta diện tích đồng...
Đề bàiTại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp?Lời giải chi tiếtViệc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp vì:- Nước...
Đề bàiChứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta?Lời giải chi tiếtViệc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp...
Đề bàiCho bảng số liệu (bảng 2 trang 97 sgk Địa lí 12) Sản lượng cà phê (nhân) và khối lượng cà phê xuất khẩu qua một số năm (nghìn tấn)Hãy phân tích sự phát triển sản lượng cà phê (nhân)...
Đề bàiCho bảng số liệu (bảng số 2 trang 97 sgk Địa lí 12):Sản lượng thịt các loại:(Đơn vị: nghìn tấn) Hãy phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi trong cơ cấu sản lượng thịt...