Bài 22. Việt Nam – Đất nước, con người


Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, ghi chữ Đ vào o những câu đúng, chữ s vào o những câu sai.a) Lãnh thổ toàn vẹn của nước ta bao gồm: đất liền, các hải đảo, vùng biển, vùng trời.b)...
Dựa vào bảng số liệu:a, Hoàn thành biểu đồb, Qua biểu đồ, nêu nhận xét về sự chuyển biến có cấu kinh tế theo ngành của nwusoc ta từ 1990 đến 2007Trả lời:a,b, Nhận xét:Qua các biểu đồ, ta thấy...
Dựa vào SGK, những kiến thức của bản thân và sơ đồ dưới đâya, Nêu tác dụng của việc học tập Địa lí Việt Nam.b, Cho biết: để học tốt Địa lý Việt Nam, các em cần làm gì?Trả lời:a,...