Bài 23. Bài luyện tập 4


 I. Lý thuyết cần nhớ1. Mol là lượng chất chứa 6. 1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.2. Khối lượng mol (kí hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc...
Đề bàiHãy tìm công thức hóa học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2 g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Tính...
Đề bàiHãy tìm công thức hóa học của một hợp chất có thành phần theo khối lượng là: 36,8% Fe ; 21,0% S ; 42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 g/mol.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiMột hợp chất có công thức hóa học là K2CO3. Em hãy cho biết:a) Khối lượng mol của chất đã cho.b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất.Lời giải chi tiếta)...
Đề bàiCó phương trình hóa học sau:       a) Tính khối lượng canxi clorua thu được khi cho 10 g canxi cacbonat tác dụng với axit clohiđric dư.b) Tính thể tích khí cacbonic thu được trong phòng khi làm...
Đề bàiKhí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước:CH4 + 2O2  CO2 + 2H2Oa) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2lít...