Bài 23. Cây có hô hấp được không?


Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp.Trong quá trình hô hấp, cây lấy ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt...
Đề bàiTrả lời các câu hỏi:- Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết?- Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?- Từ kết quả của thí nghiệm 1 ta...
Đề bàiThảo luận:- An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao để biết cây đã lấy khí oxi của không khí.- Từ kết quả thí nghiệm 1 và...
Đề bàiHãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và bị ngập lụt)Lời giải chi tiết- Trong điều kiện bình thường ta nên thường xuyên cày xới để đất tơi xốp, chứa...
Đề bàiMuốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì? Lời giải chi tiết Lấy 2 cốc nước vôi trong giống nhau, đặt lên 2 tấm kính ướt rồi dùng 2 chuông thuỷ tinh A và...
Đề bàiHô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?Lời giải chi tiết– Hô hấp là cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho...
Đề bàiVì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?Lời giải chi tiết Vào ban đêm cây ngừng quang hợp nhưng vẫn duy trì hô hấp. Nếu trong phòng ngủ, đóng kín cửa mà...
Đề bàiHãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: "Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân".Lời giải chi tiết Ý nghĩa của câu tục ngữ "một hòn đất nỏ bằng giỏ phân" là: Khi được phơi nỏ, nước trong...
Đề bàiVì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau?Lời giải chi tiếtHô hấp và quang hợp là 2 quá trình trái ngược nhau là vì:   - Quang hợp là...